Podnikatelskou činnost naše společnost začala vyvíjet jako transformované družstvo v roce 1993 po zápisu do obchodního rejstříku.  Zabývala se pouze zemědělskou výrobou. Hospodařila na výměře 500 ha a ve společnosti pracovalo 26 zaměstnanců. HOD vlastnilo budovu lisovny plastů, kterou pronajímalo. V roce 1998 nájemce odešel a HOD provedla rekonstrukci budovy a v roce 2000 zahájila vlastní výrobu  na starých lisech a přijala 6 zaměstnanců. V roce 2002 jsme koupili na leasing repasovaný lis a v roce 2003  a 2004 nové lisy ENGEL.

Od roku 2005 je naše firma držitelem certifikátu ISO 9001:2001 pro obor lisování plastů .  lisování  výrobků z plastů pro domácnost a pro automobilový průmysl.

iso