Místo podnikání: střediska v obci Březejc a Lhotky a na pozemcích v k.ú. obcí  Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Kúsky, Martinice, Sviny, Jabloňov, Ruda

Zaměstnáváme 35 zaměstnanců, z nichž 4 tvoří management firmy.

                       -20 zaměstnanců pracuje v zemědělství 

                       -15 je zaměstnáno v Lisovně plastů.

iso

   Ve svém podnikání se zabýváme především provozováním zemědělské výroby, ale  od roku 2000 provozujeme též přidruženou výrobu – lisování  výrobků z plastů pro domácnost a pro automobilový průmysl.  Od roku 2005 je naše firma držitelem certifikátu ISO 9001:2001 pro obor lisování plastů.

V současné době obhospodařujeme 673 ha zemědělské půdy, kterou máme pronajatou a 15 ha pozemků máme ve vlastnictví. Na výměře pěstujeme zejména obiloviny, které slouží jak k zabezpečení vlastní krmivové základny pro živočišnou výrobu, tak k prodeji zejména jako osiva pro Osevu Brno. Dále pěstujeme na 12 ha trávy na semeno na ostatních pozemcích pěstujeme plodiny pro zabezpečení krmivové základny a na 148 ha máme trvalé travní porosty. V roce 2003 naše společnost zrealizovala svůj dlouholetý záměr a vybudovala novou stáj pro 150 dojnic. V letošním roce jsme provedli opravu starého kravína K96 na stáj s volným ustájením jalovic. V živočišné výrobě se zaměřujeme na výrobu mléka a na výkrm jatečných býků. V současné době máme 180 dojnic s laktací v průměru 7500 kg mléka/rok (do roku 2003 ve starých stájích  jsme měli laktaci max. 5800 kg mléka na dojnici/rok), 170 kusů býků, 180 ks jalovic a 120 ks prasat ve výkrmu.

V roce 2005 byla vybudována nová hala na stroje která nám zajišťuje uložení strojů v období mimo jejich použití.

V roce 2006 jsme zakoupili:

- nový traktor CASE IH CVX 1195

- nový traktor CASE JX  90

- teleskopický nakladač Manitou MLT 735 120 LSU

- diskový podmítač Gregore Besson XRVP 4,8

v roce  2007

- samosběrací stroj Pottinger Jumbo 7200 L

v roce 2008 byl zrealizován dlouhodobý plán na opravu starého kravína, který byl od výstavby nového kravína nevyužívaný. Starý kravín byl přestavěn na volné ustájení pro mladé jalovice a vysokobřezí jalovice.