Podnikatelskou činnost naše společnost začala vyvíjet jako transformované družstvo v roce 1993 po transformaci ZD Dolní Heřmanice zápisem do obchodního rejstříku  Krajského soudu v Brně dne 11.5.1993 jako nový samostatný subjekt.